Algemene voorwaarden

Airport Taxis

De volgende algemene voorwaarden zijn geldig voor alle reserveringen die via onze website van Airport Taxis worden gemaakt. Wij raden aan om deze voorwaarden grondig door te lezen alvorens een reservering te voltooien.

De volgende definities zijn van toepassing en worden gebruikt in onze algemene voorwaarden:

1. DEFINITIES

“Bedrijf”, “wij”, “ons”, “onze” staat voor ALL COMMERCE & BUSINESS SUPPLIES LTD., een naamloze vennootschap die handelt onder de huidige Ierse wetgeving en geregistreerd staat bij het handelsregister van Dublin, Ireland, onder nummer 3466325KH.

“Klant”: onder klant wordt verstaan de persoon die de Reservering via onze website betaalt.

“Passagiers”: onder passagiers wordt verstaan alle passagiers, bij naam genoemd of niet, die deel uitmaken van de Reservering.

“Hoofdpassagier”: de hoofdpassagier is de persoon die als eerste bij de Reservering genoemd wordt.

“U” en “uw” staan synoniem voor u als klant. Hieronder vallen ook eventuele andere passagiers die bij de Reservering werden opgegeven.

“Het vervoerbedrijf” is het professionele bedrijf dat de transfer naar de luchthaven voor de klant verzorgt.

“Reservering”: onder reservering wordt verstaan de eigenlijke reservering, via onze website gemaakt, voor de transfer naar de luchthaven.

“Transferdienst” is elke geleverde dienst met betrekking tot het vervoeren van passagiers en door ons verzorgd, inclusief door ons geleverde diensten die betrekking hebben op het vervoer in kwestie.

“Transfervoucher”, “Reserveringsvoucher”, “Voucher”: onder deze noemers valt de bevestiging die u na een reservering via mail zult ontvangen.

“Contract”: elke gemaakte Reservering en alle voorwaarden die op deze Reservering van toepassing zijn.

“Voorwaarden”: de algemene voorwaarden zoals hier vermeld

“Website”, “Websites”: airporttaxis.com of andere websites in ons beheer en gerelateerd aan deze website.

2. OVER ONS

Wij staan in voor transfers en transferdiensten voor zowel groepen als individuen. Wij handelen ook onder de naam “airporttaxis.com”, dat volledig onder ons eigendom valt. Ons geregistreerde kantoor is Library Square, Main Street, Rathcoole, Dublin Ireland.

Onze diensten worden geleverd via: www.airporttaxis.com en het bijhorende mailadres info@airporttaxis.com. Onze transferdiensten zijn conform de nationale wetten en regels en hiervoor beschikken we ook over alle benodigde vergunningen en licenties. Om de transfers naar behoren te verzorgen doen wij enkel beroep op professionele transferondernemingen die deze diensten voor personen aanbieden of treden we op als onderneming die de capaciteit heeft om deze transferdiensten aan te bieden.

Via de website biedt Airport Taxis vervoersdiensten voor zowel individuen als groepen aan.

Deze algemene voorwaarden dienen gelezen en begrepen te worden door elke persoon die van plan is om via onze website een reservering te maken aangezien deze voorwaarden op elk contract van toepassing zijn. Wie een reservering maakt, geeft automatisch aan deze voorwaarden te hebben gelezen en ermee akkoord te gaan. De persoon die de reservering maakt, geeft op deze manier zowel zijn persoonlijke akkoord als het akkoord van de passagiers waarvoor hij/zij de wettelijke capaciteit heeft om dit te doen. Bij vragen over deze voorwaarden kunt u steeds bij onze klantendienst terecht. Indien u om welke reden dan ook niet akkoord kunt gaan met deze voorwaarden, dan maakt u beter geen reservering via onze vervoersdienst.

3. HET ONLINE RESERVEN

De persoon die het reserveringsproces voltooit, moet minstens 18 jaar oud zijn. Deze persoon is eveneens verantwoordelijk voor de invoering van de juiste gegevens en voor het uitvoeren van de volledige betaling. Het online reserveringsproces moet strikt gevolgd worden.

Het afsluiten van een contract met Airport Taxis vereist de administratieve afhandeling van een aantal zaken om onze vervoersdiensten op correcte wijze te kunnen uitvoeren.

De rechtsgeldigheid van het contract treedt alleen in voege als u een vervoersdienstvoucher via mail heeft ontvangen. Mochten de aangekochte diensten niet door het vervoerbedrijf kunnen geleverd worden dan zal de klant hiervan op de hoogte gesteld worden en dan zal het volledige bedrag op de rekening van de klant teruggestort worden. Na terugbetaling hebben wij verder geen aansprakelijkheden of verantwoordelijkheden naar de klant toe meer.

Erkenning van alle toegestuurde notificaties is een verantwoordelijkheid van de klant. Wij verwachten dat u iedere correspondentie erkent. Is dit niet het geval dan zullen wij de gegevens op onze mailserver als het bewijs van notificatie beschouwen.

Bevestiging van een betaling wordt als dusdanig niet als contractueel bindend beschouwd.

De vouchers die u na betaling voor onze Transferdiensten heeft ontvangen, dienen afgeprint te worden zodat ze aan de bestuurder van de taxi kunnen getoond worden. Is de Hoofdpassagier op het moment van de Transferdienst niet in staat om de voucher voor te leggen dan kan de bestuurder de Vervoerdienst weigeren. Naast de voucher wordt de Hoofdpassagier ook verwacht om een afdruk van alle uitgevoerde correspondentie af te printen en met zich mee te brengen.

Zoals al eerder aangegeven moet de persoon die de reservering maakt minimum 18 jaar zijn. Is dit niet het geval dan zijn wij gemachtigd om de reservering te allen tijde te annuleren. Een ouder of wettelijke voogd die op de hoogte is van de reservering van zijn/haar minderjarige raden wij aan ons te contacteren zodat wij de reservering onmiddellijk kunnen annuleren. Minderjarige personen zijn ook niet toegestaan om zonder volwassen begeleiding van onze Vervoerdiensten gebruik te maken.

4. BETALING VAN DE VERVOERDIENST

Voor de betaling van de Vervoerdienst worden alle gangbare betaalmethodes waaronder creditcard (American Express, MasterCard/Diners International, Visa), betaalkaart (Visa/Delta, Visa/Electron), bankoverschrijving en Paypal aangeboden. Wenst u van Paypal gebruik te maken, houdt er dan rekening mee dat deze betaalmethode enkel mogelijk is bij grotere bedragen en dat er in dit geval een extra toeslag in rekening zal gebracht worden.

Onze tarieven gelden steeds in euro’s. Vindt er tijdens de betaling of reservering toch een omrekening van valuta plaats dan valt deze omrekening niet onder onze verantwoordelijkheid.

5. WIJZIGINGEN EN CORRECTIES

De Reserveringsvoucher bevat steeds de gegevens van de ophaalplek en de bestelling. Mocht de reserveringsvoucher toch foute gegevens bevatten, dan kunnen wijzigingen enkel aangebracht en doorgevoerd worden door deze via mail naar info@airporttaxis.com te communiceren. De wijzigingen dienen voor de eigenlijke transfer aangevraagd te worden en zijn enkel en alleen van kracht als het Vervoerbedrijf deze correct heeft ontvangen en er een officiële bevestiging van het Vervoerbedrijf via mail is gebeurd.

Gaat de wijziging van gegevens gepaard met de nodige extra kosten dan zijn deze kosten volledig de aansprakelijkheid van de klant. Bij Airport Taxis geldt dat een eerste wijziging steeds kosteloos kan gebeuren. Voor elke bijkomende wijziging kan een amdinistratiekost van 15 euro in rekening worden gebracht. Gebeurt de wijziging binnen de 48 uur dan is een restitutie niet noodzakelijk.

Wanneer het contract wettelijk bindend is geworden, wordt de Klant verzocht onze Klantenservice op de hoogte te stellen van mogelijke fouten die hierin staan, niet minder dan 48 uur voor de bijbehorende Transferservice. Wanneer u ons binnen 48 uur voor de bijbehorende transferservice op de hoogte heeft gebracht, kunnen wij het Contract kosteloos beëindigen.

6. ANNULERINGEN DOOR DE KLANT

Annuleringen door de Klant gelden enkel als ze schriftelijk per mail aan onze Klantendienst werden overgemaakt: info@airporttaxis.com. Annuleringen kunnen zowel voor een ganse Reservering als voor onderdelen van de Reservering.

Voor annuleringen die meer dan 48 uur voor het eigenlijke ophalen plaatsvinden, geldt een volledige terugbetaling van de Reservering in kwestie. Voor annuleringen die minder dan 48 uur voor het eigenlijke ophalen plaatsvinden, zal geen enkele vergoeding van onze wege worden uitbetaald. Na Annulering ontvangt u van ons Vervoersbedrijf een officiële annuleringsbevestiging via mail.

7. LAST-MINUTE RESERVERINGEN

Last-minute reserveringen zijn afhankelijk van het seizoen en de route die afgelegd moet worden. Bij last-minute reserveringen raden wij aan om met ons contact op te nemen als de website dit vermeldt. Op deze manier kunnen wij nagaan of we de Vervoerdienst nog kunnen leveren. Hoofdstuk 5, 6 en 8 zijn ook bij last-minute reserveringen steeds van toepassing.

8. WIJZIGINGEN EN ANNULERINGEN DOOR HET VERVOERBEDRIJF

In uitzonderlijke gevallen kan het mogelijk zijn dat het Vervoerbedrijf wijzigingen van de Vervoerdienst moet toepassen of de Vervoerdienst moet annuleren. In dit geval stelt het Vervoerbedrijf de klant hier steeds zo snel mogelijk van op de hoogte.

Wij proberen steeds aan de eisen en wensen van onze klanten te voldoen, maar in uitzonderlijke gevallen zou het beroep doen op een grotere of meerdere wagens noodzakelijk kunnen zijn. Bevindt het voertuig in kwestie zich in een lagere categorie dan het voertuig dat u gereserveerd had dan zal het verschil in tarief aan de Klant worden terugbetaald.

In zeer uitzonderlijke gevallen zal tot de annulering van de reservering worden overgegaan. Bij annulering van een reservering wordt het volledige bedrag aan de klant terugbetaald. Na terugbetaling van het bedrag draagt het Vervoerbedrijf geen verdere aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid. Als Vervoerbedrijf zullen we wel alles binnen het mogelijke doen om u verder te helpen door bijvoorbeeld alternatieven voor de reservering aan te bieden.

9. HET GEBRUIK VAN KINDERZITJES

Voor kinderzitjes gelden zowel nationale als internationale regels die van land tot land kunnen verschillen. Als Vervoerbedrijf voldoen wij echter aan alle regels die volgens de wetgeving op onze wagens van toepassing zijn. Bij reservering van een privé-transfer vragen wij de klant steeds om van een autostoelverhoger of kinderzitje voor kinderen jonger dan 12 jaar, of kleiner dan 135 cm gebruik te maken. Als Vervoerbedrijf dragen wij veiligheid hoog in het vaandel en zal U als Klant bij de meeste reserveringen dan ook voor kinder- of babyzitjes kunnen opteren.

Het is de volledige verantwoordelijkheid van de hoofdpassagier om na te gaan of de gebruikte kinderzitjes aan de nodige eisen voldoen alsook dat de kinderzitjes op de juiste wijze gebruikt en geïnstalleerd worden. Als Vervoerbedrijf dragen wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik, de controle of de installatie van het kinderzitje in kwestie.

Het gebruik van een persoonlijke verhoger of persoonlijk babyzitje is mogelijk, maar moet dan wel op voorhand aan het Vervoerbedrijf worden meegedeeld. Op deze manier kunnen wij als Vervoerbedrijf ervoor zorgen dat het gebruikte voertuig de verhoger of het zitje kan herbergen. Indien u uw eigen autostoelverhoger of kinderzitje wenst mee te nemen en met een privétransfer reist, dient u dit van tevoren aan ons door te geven. Zo kunnen wij controleren of het voertuig dat wordt geleverd door het Vervoersbedrijf geschikt is voor het kinderzitje. Groepsdiensten worden gewoonlijk verzorgd door een minibus of bus, en in deze voertuigen is het niet mogelijk om een kinderzitje te gebruiken.

Als Vervoerbedrijf stellen we steeds alles in staat om de kinderzitjes te voorzien die tijdens de Reservering werden aangevraagd. In uitzonderlijke gevallen zou het kunnen voorkomen dat het kinderzitje niet kan voorzien worden. Heeft er bij de Reservering een extra toeslag voor het kinderzitje plaatsgevonden dan zal deze vergoeding in dit geval uiteraard worden terugbetaald. Als er geen kinderzitje aanwezig is, dan kunnen kinderen vanaf 3 jaar toch nog van onze Vervoerdienst gebruikmaken mits zij de veiligheidsriem van een volwassene dragen. Kinderen jonger dan 3 jaar kunnen en mogen zonder kinderzitje ook van onze Vervoerdienst gebruikmaken als ze desgevolg achterin de wagen plaatsnemen.

10. TARIEVEN VOOR KINDEREN

Kinderen en baby’s moeten tijdens de reservering als gewone passagiers gezien worden. Ze moeten daarom als volwaardige passagiers tijdens de reservering ingevoerd worden en zullen hiervoor ook het geldende tarief worden aangerekend.

11. VERVOER PASSAGIERS MET EEN LICHAMELIJKE BEPERKING OF PASSAGIERS MET ROLSTOEL

Passagiers met een lichamelijke beperking of passagiers met een rolstoel die gebruikmaken van onze Vervoerdienst dienen ons Vervoerbedrijf daarvan op voorhand te informeren. Wij zijn niet gespecialiseerd in het vervoer van deze klanten, maar zullen alles in staat stellen om ze op gepaste wijze te vervoeren. Belangrijk hierbij is wel dat deze klanten in staat zijn om zelf, of met hulp van andere medepassagiers, zelfstandig in en uit het voertuig te stappen. Bij het vervoer van rolstoelen zijn wij enkel in staat om opvouwbare rolstoelen te vervoeren. Wij kunnen het gebruik van het voertuig voor dergelijke klanten op dit moment wel niet garanderen.

12. RESERVATIE EXTRA TUSSENSTOP

In sommige gevallen is een tussenstop maken tijdens het gebruik van onze vervoerdienst, om bijvoorbeeld extra personen op te halen, een wens van de klant. Deze extra tussenstop(s) kunnen en moeten tijdens de online reservering aangegeven worden. Belangrijk hierbij is wel dat de eindbestemming voor alle passagiers dezelfde is. De duur van een tussenstop mag bovendien maar maximaal 5 minuten bedragen.

13. REISVERZEKERING

Als Vervoerbedrijf raden wij onze klanten steeds aan om een op maat gemaakte reisverzekering af te sluiten. Zorg er steeds voor dat de reisverzekering aan uw behoeften beantwoordt. Print de dekking van de reisverzekering steeds af en neem ze mee tijdens de reis. Wij raden een reisverzekering steeds aan zodat u in alle omstandigheden voldoende dekking heeft en niet voor onverwachte kosten komt te staan.

14. ONZE AANSPRAKELIJKHEID

Bij het niet voldoen aan deze Voorwaarden, kunnen wij als Vervoerbedrijf enkel aansprakelijk worden gesteld voor het verlies of schade die op laste van bewijs aan onze nalatigheid van deze Voorwaarden kunnen gekoppeld worden. Verlies of schade waarvoor wij aansprakelijk zijn, kan ook niet hoger oplopen dan het bedrag dat door u voor de transfer betaald is. Wij zijn onder geen beding verantwoordelijk en aansprakelijk voor zogenaamde gevolgschade of gevolgverlies dat op onvoorziene wijze tot stand is gekomen. Eveneens zijn wij niet verantwoordelijk voor alle verstoringen die niet direct aan onze diensten kunnen gekoppeld worden. Denken we maar aan, maar niet beperkt tot, ongelukken, administratieve eisen, overmacht en wettelijke beperkingen.

Voor eventuele incidenten die zich voordoen tijdens de levering van onze vervoerdienst kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld als er geen nalatigheid van onze zijde kan worden vastgesteld. Onder incidenten verstaat men, maar niet beperkt tot, ziekte, overlijden of eender welk lichamelijk letsel.

Er komt ons dus wel aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid ten laste als het incident zich voordoet omwille van een nalatigheid van onze zijde doordat bijvoorbeeld de Vervoerdienst niet werd aangeboden zoals afgesproken en zoals aangegeven in de reservering en het Contract dat u met ons heeft afgesloten. Indien dit het geval is, is het wel de verantwoordelijkheid van de Klant om met het nodige bewijs aan te tonen dat wij in onze dienstverlening zijn tekortgeschoten en door deze nalatigheid het incident zoals een overlijden of een lichamelijk letsel hebben veroorzaakt of in de hand gewerkt. Enkel dan kan een claim tegen ons als Vervoerbedrijf worden ingediend.

Wij zijn enkel verantwoordelijk voor de daden van onze werknemers en van de Vervoerbedrijven die voor ons werken als zij op het moment van hun handelen voor onze Vervoerdienst aan het werk waren of als zij taken uitvoerden in opdracht van ons Vervoerbedrijf.

Bij vaststelling van overlijden of lichamelijke letsels door onze nalatigheid zal niets in deze Voorwaarden onze aansprakelijkheid beperken of uitsluiten. Dit geldt eveneens voor alle andere rechten waarover u als Klant rechtmatig over beschikt in lijn met de geldende wetgeving.

Er kan geen sprake van verantwoordelijkheid meer zijn als de Klant in kwestie een nieuwe of andere dienst met het Vervoerbedrijf heeft afgesloten.

Wij proberen dag in dag uit de correctheid van onze website te garanderen. Toch kunnen wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor de 100% correctheid en betrouwbaarheid van de inhoud op onze website. Onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld virussen kunnen deze correctheid beïnvloeden. In deze gevallen zullen wij alles in het werk stellen om zo snel mogelijk de inhoud te corrigeren waar nodig. Onvoorziene omstandigheden die leiden tot wijzigingen in de prijs van onze diensten, geven ons het recht om een contract met een Klant te beëindigen zonder de klant hiervoor te vergoeden.

15. OVERMACHT

Ingeval van overmacht zijn wij niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor het uitkeren van vergoedingen met betrekking tot de diensten die wij als Vervoerbedrijf leveren en die door deze overmacht niet of niet geheel kunnen geleverd worden. Onder overmacht of zaken die buiten onze rechterlijke macht vallen verstaan we, maar is niet beperkt tot, ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in ons bedrijf.

16. CONTACT

Klanten die een wijziging van reserveringsgegevens wensen, dienen ons via mail te contacteren.

Mochten er onvermijdelijke wijzigingen aan het contract dat U met ons heeft afgesloten, plaatsvinden, dan zullen wij deze meteen via het opgegeven mailadres in de reservering naar u toesturen. Deze mail geldt dan als bewijs van het melden van deze wijzigingen. Op alle andere informatie die via mail verstuurd wordt, gelden dezelfde regels. Het is dan ook van cruciaal belang dat het opgegeven mailadres correct en betrouwbaar is zodat u alle informatie goed ontvangt. Daarnaast is het van vitaal belang dat u alle ontvangen informatie van onze zijde goed leest en begrijpt.

Mocht uw vlucht vertraging oplopen of mocht de vlucht naar een andere luchthaven worden omgeleid dan zal het Vervoerbedrijf alles in het werk stellen om uw transfer op het nieuwe tijdstip in te plannen. Hierbij moet wel de nodige beschikbaarheid van vervoer zijn. Is deze beschikbaarheid er niet dan zullen wij het volledige bedrag restitueren. Deze maatregels vallen onder de algemene voorwaarden zoals opgegeven door het IATA.

Mocht u om welke reden dan ook niet of niet op tijd op het afgesproken tijdstip op de afgesproken ophaalplaats aanwezig zijn, zoals vermeld op uw voucher, dan zal onze Klantendienst u proberen te contacteren via het mobiele telefoonnummer dat u tijdens de Reservering heeft opgegeven.

Is onze Klantendienst niet in staat u te bereiken via het mobiele nummer dat u tijdens de reservering hebt opgegeven omdat het nummer niet correct is, er geen netwerk is of omdat er geen voicemail is ingesteld dan vervallen al onze verplichtingen naar u als klant en dat is er ook geen restitutie van reeds betaalde bedragen mogelijk.

17. VERVOERDIENSTEN

Onder de noemer Vervoerdiensten vallen verscheidene vormen van vervoer die we in samenwerking met Vervoerbedrijven kunnen uitvoeren. Vervoerdiensten binnen ons aanbod zijn gedeelde transfers, pendeldiensten en privé-transfers.

Wij staan niet garant voor de route naar of vanaf de gekozen bestemming. Op onze website zal een route van Google worden getoond, maar deze is louter informatief en kan afwijken van de eigenlijke route van het vervoer. Wij proberen steeds stipt te werk te gaan, maar kunnen niet 100% garanderen op het gewenste tijdstip aanwezig te zijn.

In sommige gevallen kan de Klant de bestuurder van het Vervoerbedrijf niet meteen lokaliseren. In dit geval is het de verantwoordelijkheid van de klant om met onze klantendienst, via het nummer vermeld op de voucher, contact op te nemen. Wordt er in dergelijk geval geen contact met onze Klantendienst opgenomen dan vervallen onze verplichtingen naar U toe en kan er ook geen restitutie van het reeds overgemaakte bedrag voor de Vervoerdienst plaatsvinden. In het geval dat de bestuurder van het Vervoerbedrijf u niet kan vinden, zal onze klantendienst de klant proberen te contacteren op het nummer dat tijdens de registratie online werd ingevoerd. Als Klant is het uw verantwoordelijkheid om op dit mobiel nummer bereikbaar te zijn. Deze bereikbaarheid geldt al voor het eigenlijke ophalen zoals bijvoorbeeld tijdens het wachten op de bagage of tijdens de controle van de douane. Kunnen wij u op dit mobiel nummer niet bereiken dan kunnen wij uw vervoer ook niet garanderen en vervallen onze verplichtingen naar u toe zonder dat hiervoor een restitutie van het reeds betaalde bedrag kan plaatsvinden. Wordt u niet op de luchthaven opgehaald dan dienen wij uw telefoontje binnen tien minuten na uw geplande ophaaltijdstip te ontvangen. Alle gesprekken die onze klantendienst bereiken, worden door een externe maatschappij bewaard zodat ze bij eventuele geschillen als bewijsmateriaal kunnen gebruikt worden. Deze bewaarde gegevens gelden dan ook als rechtmatig bewijs in deze gevallen. Worden onze transferdiensten niet gebruikt dan kan hier zonder voorafgaande waarschuwing en goedkeuring van onze zijde geen restitutie voor plaatsvinden. Dit geldt ook voor het gebruik van alternatieve Vervoerdiensten. Wordt er van goedgekeurd alternatief vervoer gebruik gemaakt dan worden de kosten enkel terugbetaald als de Klant een geldig betaalbewijs kan voorleggen. Zonder bewijs kan er geen restitutie plaatsvinden.

De controle van de ophaaltijden valt onder uw verantwoordelijkheid. U bent er tevens voor verantwoordelijk om op het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn en het is ook uw eigen verantwoordelijkheid om op tijd bij bijvoorbeeld het inchecken op luchthaven of station aanwezig te zijn.

Wij proberen onze klanten steeds zo dicht mogelijk bij de afgesproken eindbestemming af te zetten. Is dit door onvoorziene omstandigheden zoals wegomleggingen, wegenwerken, ongevallen, etc onmogelijk dan zal het Vervoerbedrijf met uw goedkeuring en op uw verzoek een alternatieve route nemen om de eindbestemming alsnog te bereiken. Eventuele extra kosten zullen hiervoor bij de Klant in rekening worden gebracht.

De openbare aansprakelijkheidsdekking van de verzekering van het Vervoerbedrijf of de derde partijen waarop het Vervoerbedrijf beroep doet, dekken alle aangevraagde transferdiensten.

Indien uitdrukkelijk verzocht stellen wij steeds alles in het werk om een Klant via sms te informeren. Toch zijn wij voor de levering van sms-berichten afhankelijk van bijvoorbeeld het netwerk. Bereikt een sms de klant niet of is een sms vertraagd, dan is het de verantwoordelijkheid van de klant om beroep te doen op de gegevens die via mail zijn verzonden of die beschikbaar zijn onder het menu ‘Mijn Reservering’ van onze website.

18. BAGAGE

Voor elk van onze vervoerdiensten geldt dat iedere passagier een toegestane hoeveelheid bagage van 1 tas of koffer per persoon, met een maximale gecombineerde grootte van 158 cm (lengte + breedte + hoogte) en handbagage zoals handtassen en kleine tassen met zich mag meenemen. Belangrijk hierbij is dat elk onderdeel van de bagage voorzien wordt van een label of etiket waarop niet alleen de naam maar ook het bestemmingsadres van de eigenaar vermeld wordt. Bagage die niet voorzien werd van deze gegevens valt niet onder onze verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid moest ze tijdens de transfer zoekraken.

Onze voertuigen gebruikt voor de Vervoerdienst beschikken standaard over de nodige ruimte om per stoel in de wagen tenminste 1 tas of koffer met een maximale gecombineerde grootte van 158 cm (lengte + breedte + hoogte) per stuk te vervoeren. Het is van vitaal belang alle bagage, met uitzondering van kleine bagage die tussen de benen van de passagier kan geplaatst worden, tijdens de reservering te vermelden. Werd bepaalde bagage niet aangegeven tijdens de reservering en is het Vervoerbedrijf hierdoor genoodzaakt extra voertuigen in te zetten dan zullen deze kosten op de Klant verhaald worden.

Bij het aangaan van een Contract met ons Vervoerbedrijf en bij het akkoord gaan met deze Voorwaarden, gaat u er ook stilzwijgend mee akkoord om geen voorwerpen te vervoeren, in uw bagage of op het lichaam, die in overtreding zijn met de regels en wetgevingen die gelden in de landen waar uw transfer zich heenbrengt. Onder dergelijke voorwerpen worden verstaan, maar zijn niet beperkt tot, bijvoorbeeld vuurwapens of voorwerpen die andere personen kunnen schaden en kwetsen. Naast dergelijke schadelijke voorwerpen staan wij ook geen vervoer toe van voorwerpen van uitzonderlijke grootte, gewicht of voorwerpen die extreem bederfelijk of breekbaar zijn. Ook dieren, met uitzondering van blindegeleidehonden, worden in onze voertuigen niet toegelaten.

Uw bagage of eigendommen zijn volledig uw verantwoordelijkheid. Mocht er tijdens het vervoer schade aan of verlies van uw eigendommen worden vastgesteld dan dragen wij hier geen aansprakelijkheid voor. Daarom raden we aan op voorhand de nodige verzekeringen af te sluiten zodat verlies of schade door deze verzekeringen gedekt wordt.

19.  KLANTVERANTWOORDELIJKHEID

Elke persoon die een Contract met ons aangaat, verklaart stilzwijgend dat hij/zij een meerderjarige leeftijd heeft bereikt en over het geestelijke vermogen beschikt om deze voorwaarden te lezen en te begrijpen en in te stemmen met alle vormen van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid die aan dit Contract voor de Klant verbonden zijn. U geeft op deze wijze aan op de hoogte te zijn van en uw akkoord te geven met betrekking tot alle voorwaarden en gegevens die in dit contract vermeld en beschreven worden. Alle betaalmiddelen die u wenst te gebruiken behoren aan u als Klant toe en wij gaan er dan ook van uit dat u over voldoende financiële middelen beschikt om de kosten van onze diensten te dekken. U verklaart door het aangaan van een Contract met ons bovendien dat u ons zo snel als mogelijk op de hoogte zult stellen mocht er eventueel een wijziging van gegevens nodig zijn.

Alle diensten die werden aangekocht, staan ook vermeld op de voucher die u via onze mail zult ontvangen. De Klant draagt de verantwoordelijkheid met betrekking tot de correctheid van de gegevens van het ophaalpunt en de eindbestemming. De Klant draagt de verantwoordelijkheid om de voucher af te printen en de gegevens vermeld op de voucher aan een grondig onderzoek te onderwerpen. Bij ontbreken van of bij het vaststellen van fouten van de gegevens is de Klant verantwoordelijk om deze zaken zo snel mogelijk aan onze Klantendienst door te geven zodat deze de wijzigingen kan doorvoeren. Bij het aanmaken van een online reservering is het van cruciaal belang dat de velden met een asterisk (*) steeds op correcte wijze worden ingevuld. Reserveringen die onmogelijk zijn kunnen wij onder geen beding uitvoeren en daar dragen we dan ook geen aansprakelijkheid voor. Er geldt ook geen restitutie voor dergelijke reserveringen.

Als passagier is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u over alle nodige documenten beschikt om landsgrenzen over te steken. Mochten de nodige documenten niet aanwezig zijn dan dragen wij geen aansprakelijkheid voor het niet aanwezig zijn van deze documenten noch voor mogelijke extra kosten gelinkt aan het niet bij hebben van deze documenten of gelinkt aan het feit dat u de landsgrens niet mag oversteken omdat U geen rekening heeft gehouden met de wetgeving en de geldende regels op administratief en juridisch vlak van het desbetreffende land. De voucher die u via mail heeft gekregen is onder geen beding een geldig visum om bepaalde landen mee te betreden.

Mocht om welke reden dan ook een boete of borg moeten betaald worden aan de instanties van een ander land omdat bepaalde wetgevingen of reisvoorschriften door u als Klant niet gevolgd werden, dan zullen wij de eventuele kosten van deze boete of borg op U verhalen. De Klant is in dit geval verantwoordelijk voor de terugbetaling van alle kosten en wij behouden dan ook het recht om het bedrag dat reeds gestort werd voor het vervoer als borg te houden to er een overeenkomst met betrekking tot betaling van deze boete of borg tussen het Vervoerbedrijf en de Klant werd gevonden.

Wij behouden ons eveneens het recht voor en u geeft door het aangaan van dit Contract uw machtiging voor het verhalen van kosten voor het reinigen of repareren van eventuele schade aan het Voertuig via uw Creditcard. Dit geldt ook voor zaken die na het vertrek uit het voertuig niet meer aanwezig zouden zijn.

Wij behouden ons eveneens het recht voor om U als Klant te weigeren, mochten wij in het verleden al eerder extreme of herhaaldelijke problemen met U of uw passagiers hebben gehad.

20. RECHT VAN TOEGANG / GEBRUIKERSGEDRAG

Elke klant die een contract afsluit met ons Vervoerbedrijf geeft ons stilzwijgend het recht om personen de toegang tot onze voertuigen te weigeren indien de bestuurder van het voertuig vaststelt dat de persoon in kwestie onder invloed van drugs of alcohol is of indien de persoon in kwestie een gevaar is of kan worden voor de persoon zelf, de bestuurder van het voertuig of medepassagiers.

Bovendien geldt in al onze voertuigen een verbod op de consumptie van alcoholische dranken en/of het gebruik van drugs en verdovende middelen. Ook roken en eten is niet toegestaan in onze voertuigen.

21. KLACHTENBEHANDELING

Het kan altijd voorkomen dat onze aangeboden diensten niet aan uw verwachtingen voldoen. In dit geval raden wij onze klanten steeds aan om zo snel mogelijk met onze klantendienst contact op te nemen zodat de klacht onmiddellijk kan behandeld worden, bij voorkeur op het moment of kort nadat de klacht zich heeft voorgedaan. Klachten die aan onze klantendienst worden gemeld nadat de eigenlijke transferdienst werd aangeboden, behandelen wij mogelijk niet omdat wij in dit geval de klacht niet meer kunnen corrigeren of de klacht niet op een andere wijze kunnen oplossen. Een klacht kan steeds ingediend worden via de contactgegevens die u op de voucher voor uw transferdienst kunt terugvinden.

Klachten die via mail worden ingediend, dienen voor 28 dagen na uw retoursdatum te worden ingediend. Klachten met betrekking tot onze klantendienst of problemen met betrekking tot onze online reservering kunnen via hetzelfde mailadres gemeld worden.

22. DE TALEN VAN ONZE WEBSITE

Wij zijn verheugd te kunnen meedelen dat onze website in verschillende talen wordt aangeboden. Wij zijn momenteel ook aan het werk om het aantal talen nog stelselmatig uit te breiden zodat we u op gepaste wijze tot dienst kunnen zijn. Onze klantendienst en onze mailservice worden momenteel in het Engels en het Nederlands aangeboden, maar we proberen in de mate van het mogelijke steeds in de taal van de klant te communiceren. Mochten er toch geschillen of onduidelijkheden ontstaan dan geldt steeds de communicatie in het Engels als definitieve versie.

23. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Copyrights, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten van onze website en van onze onderneming zijn strikt verbonden aan de Onderneming en genieten van de bescherming die voor de bescherming van intellectueel eigendom door nationale en internationale wetten en regels geldt.

De inhoud van onze website mag enkel en alleen gebruikt worden voor de reservering van transfers gekoppeld aan ons Vervoerbedrijf. Zonder nadrukkelijke toestemming is het te allen tijde verboden om deze inhoud te publiceren, te dupliceren of te gebruiken en weer te geven, en dit zowel volledig als gedeeltelijk. Het is dan ook strikt verboden om de inhoud van onze website of onze website zelf voor eender welk doeleinde op onwettige wijze te gebruiken.

De volledige inhoud van deze website behoort toe aan airporttaxis.com en wordt beschermd door de toepasbare nationale en internationale industriële en intellectuele eigendomsrechten. Enkel met schriftelijke en nadrukkelijke toestemming van airporttaxis.com kunnen de inhoud van de website alsook de databases en andere aan de website gerelateerde zaken door derden gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Elk ander gebruik is verboden en strafbaar.

Verboden zijn onder meer maar niet beperkt tot:

De doorverkoop van de diensten aangeboden op de website via een andere website of het onwettig distribueren van de inhoud van de website met commerciële doeleinden als doel. Hieronder vallen onder meer webscrapingtechnieken die gebruikt worden om op illegale wijze toegang tot de inhoud van een website te krijgen.

Andere illegale zaken zoals deeplinking en framing en/of onwettige exploitatie van alle inhoud vermeld op en alle zaken gerelateerd aan airporttaxis.com.

24. WETGEVING EN JURISDICTIE

Deze Algemene Voorwaarden gelden onder de huidige Ierse wetgeving

Op het contract dat wordt afgesloten tussen het Bedrijf en u als Klant geldt de Ierse wetgeving en de internationale wetgevingen die van toepassing zijn.

Elk geschil valt onder jurisdictie van en zal betwist worden op de Ierse rechtbanken.

Ongeldigheid of onafdwingbaarheid van mogelijke bepalingen in deze Voorwaarden zijn niet van invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van andere bepalingen in deze Voorwaarden, die rechtsgeldig zullen blijven.

25. PRIVACYBELEID

Privacy dragen we bij airporttaxis.com hoog in het vaandel. We kunnen dan ook garanderen dat iedere online bezoeker van onze website dit op anonieme wijze doet en dat zijn/haar gegevens onder geen beding geregistreerd zullen worden. Deze anonimiteit blijft continu behouden tijdens het surfen doorheen onze website en de gegevens van de persoon in kwestie zullen nooit voor een online dienst gebruikt worden.

Enkel cookies met betrekking tot de online gebruiker zullen verzameld worden zodat we een idee kunnen krijgen van het online gebruik van onze website. Informatie gerelateerd aan cookies is bijvoorbeeld maar niet beperkt tot de server via dewelke de gebruiker onze website bezoekt, de browser die door de gebruiker gebruikt wordt en de manier waarop de gebruiker onze website heeft gevonden. Deze informatie zal enkel en alleen gebruikt worden voor marketingdoeleinden om onze website nog bete vindbaar te maken. Eventuele persoonsgegevens zijn geen onderdeel van deze vorm van data verzamelen.

Bezoekers kunnen op onze website ook een prijsopgave aanvragen. Voor het aanvragen van deze prijsopgave vragen wij steeds enkele persoonsgegevens. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt om met de bezoekers te communiceren, om de bezoeker op de website te kunnen registreren en om eventuele betalingen die uit de prijsopgave voortvloeien op correcte wijze af te handelen. Deze gegevens kunnen bovendien ook gebruikt worden om de klant op de hoogte te stellen van aanbiedingen, nieuwtjes of promoties die binnen de interessesfeer van de bezoeker vallen.

Elke bezoeker of klant die met Airport Taxis een contract afsluit, geeft automatisch toestemming tot het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor de correcte levering van onze diensten, voor de correcte en veilige betaling van onze diensten en voor alle diensten die door ons worden geleverd en die u als klant zouden kunnen interesseren. Aanbiedingen en promoties worden naar u als klant doorgestuurd op basis van de gegevens verzameld tijdens onder meer de registratie op onze website en door gegevens verzameld via enquêtes, onderzoeken, aankopen en marketing- en vervoersbedrijven die op geautoriseerde wijze deze gegevens wisten te verzamelen en naar ons te communiceren. De aanbiedingen en promoties worden via mail verstuurd in een veilig en leesbaar formaat dat beantwoordt aan uw wensen. De gegevens die werden verzameld en die voor deze doeleinden worden gebruikt, worden door ons op een veilige plek opgeslagen. De gegevens worden bovendien verklaard aan het bureau voor gegevensbescherming. Naast correspondentie met betrekking tot aanbiedingen kunnen deze gegevens ook gebruikt worden om een idee te krijgen over uw klantentevredenheid. Dit stelt ons in staat om onze diensten te blijven verbeteren.

Uw mailadres zal in geen enkel geval aan andere Vervoerbedrijven worden doorgespeeld. Mocht u toch aanbiedingen via mail van derden toegestuurd krijgen, dan is dit omdat we als tussenpersoon handelen. Wenst u als klant de informatie van deze derde partij niet meer te ontvangen dan vragen wij u als klant om contact op te nemen met deze derde partij en zo de correspondentie een halt toe te roepen. Wij willen u deze aanbiedingen van een derde partij echter niet onthouden omdat ze in uw voordeel kunnen werken en zien er steeds op toe dat het gebruik van uw persoonsgegevens voor deze actie steeds op de meest veilige en vertrouwelijke manier wordt behandeld. Voor het niet meer ontvangen van dergelijke correspondentie volstaat het contacteren van de derde partij of het volgen van de stappen op onze website en binnen iedere mailcommunicatie van onze wege.

Volgens de letter van wet kunnen wij indien gewenst ook inzicht geven in alle persoonsgegevens die door onze onderneming worden opgeslagen. Mocht u als klant twijfels hebben over de correctheid of volledigheid van uw persoonsgegevens dan kunt u steeds een wijziging aanvragen via info@airporttaxis.com. Rechtmatige correcties worden meteen door ons Vervoerbedrijf doorgevoerd. Via hetzelfde mailadres kan de Klant ook de verwijdering van de gegevens aanvragen of een bezwaar indienen.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de behandeling van uw persoonsgegevens door derde partijen die u via onze website zou kunnen bereiken. Wij zijn eveneens niet verantwoordelijk voor de voorwaarden die deze partijen hanteren. Onder geen enkel beding is airporttaxis.com aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud en voorwaarden van deze derde partijen en hun websites.

Wijzigingen met betrekking tot het privacybeleid zullen meteen in de Algemene Voorwaarden gewijzigd worden zodat de Klant ze hier steeds kan raadplegen en volgens het geldende privacybeleid kan handelen.

– Datum laatste versie: 01-08-2017 –